Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 28.11.2008

1. Rekisterinpitäjä

 • NRHA Finland
 • Pj. Seppo Perkiö
  Nukarintie 127
  05450 Nukari+358 40 569 1683

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 • Mari Rapola
  Rallitie 39
  01830 Lepsämä+358 40 503 2187

3. Rekisterin nimi

 • NRHA Finland jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Ylläpitää jäsenrekisteriä seuraavia tarkoituksia varten:

  • Jäsenmaksujen kerääminen ja tarkastaminen
  • tiedottaminen ja yhteydenpito postilla, sähköpostilla, SMS-viestillä ja puhelimella.
 • NRHA (USA) Regional Affiliate toiminta

5. Rekisterin tietosisältö

 • Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti)
 • NRHA (USA) jäsennumero, liittymispäivä
 • Jäsenmaksutiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan jäseniltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. NRHA Finland huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä ja paperilla olevat tiedot tuhotaan välittömän käyttötarpeen jälkeen.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään erillisessä lukitussa tilassa säilytettävässä tallennusvälineessä tai salasanalla suojatussa tietojärjestelmässä.

Comments are closed.