NRHA Finlandin sääntömääräinen kevätkokous ja syyskokous 5.11.2018

NRHA Finlandin sääntömääräinen kevät-, sekä syyskokous pidetään maanantaina 5.11.2018 klo.18.30.
osoitteessa ABC Riihimäki, Kinturintie 2, 11120 Riihimäki
Tervetuloa NRHA Finlandin jäsenet!

NRHA FINLAND KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA 2018

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. muut kokouskutsussa mainitut asiat

NRHA FINLAND SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA 2018

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun, sekä kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. valitaan edustajat niihin elimiin ja yhteisöihin, joihin yhdistyksellä on oikeus lähettää edustaja tai annetaan hallitukselle valita nämä henkilöt
– NRHA European Council 2019-2020
9. muut asiat

Comments are closed.