NRHA Finlandin sääntömääräinen syyskokous

KOKOUSKUTSU

NRHA Finlandin sääntömääräinen syyskokous pidetään keksiviikkona , lokakuun 18 päivänä 2017 klo 18.30
Ketunkorventie 74, Otalampi.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa NRHA Finlandin jäsenet! 🙂

NRHA FINLAND SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA 2017

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun, sekä kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. valitaan edustajat niihin elimiin ja yhteisöihin, joihin yhdistyksellä on oikeus lähettää edustaja tai annetaan hallitukselle valita nämä henkilöt
– NRHA European Counciö 2018-2019
9. muut asiat
– Yhteistyö NRHA Ruotsi, Norja, Tanska, ” four nation show’

Comments are closed.